| | ورود
حضرت فاطمه سلام الله علیها : فَرَضَ اللّهُ... الجِهادَ عِزّاً لِلإِسلامِ. خداوند،... جهاد را براى عزّت اسلام، واجب ساخت. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۵۶۸ ح ۴۹۴۰ مناسبتهای امروز : روز جهانی مقاومت، سالروز شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی[ شمسی ]

مدیریت های تابعه معاونت

واحدهای تابعه معاونت برنامه ریزی:

1)      مدیریت برنامه و بودجه

2)      مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات

3)      مدیریت مطالعات و پژوهش

4)      مدیریت آموزش و بهبود روشها

 

مدیریت برنامه و بودجه

در این حوزه پروژه های مورد نیاز در قالب برنامه ریزی سالانه بودجه ریزی و جهت تایید و تصویب ارجاع داده میشود. در این بخش تعامل بسیار نزدیکی با مدیریت واحدها مختلف وجود دارد. داشتن اطلاعات به روز و دقیق از روند تغییرات بودجه ها در سنوات گذشته و همچنین داشتن گزارشهای به روز از روند تحقق بودجه سازمان هااز موضوعاتی است که در این بخش به آن پرداخته میشود. موارد ذیل بطور ویژه مورد نظر در این بخش می باشد:

1)      استقرار  سیستم نرم افزاری بمنظور اطلاع و استخراج گزارشات به روز از وضعیت تصویب، تخصیص، تعهد و تحقق بودجه سازمان ها و مناطق و شهرداری و ارائه گزارشات بصورت داشبوردهای مدیریتی و نمودارها و جداول.

2)      تشکیل کمیته پایش بودجه بمنظور پیگیری بودجه های مصوب و بررسی نقاط قوت و ضعف مشکلات فراروی تحقق بودجه ها و تلاش و تعامل در جهت رفع موانع.

3)      پیگیری استخراج تفریغ بودجه ها و ارائه گزارشات مدیریتی از میزان اثر بخشی بودجه ها در راستای برنامه های تعریف شده

 

 

مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات

آمار یکی از مهمترین مواردی ساست که در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار مدیران قرار می گیرد. توجه به ثبت دقیق آمار در چند سال گذشته  مناب آماری خوبی برای شهرداری ارومیه فراهم آورده است لکن بدون تحلیل های کارشناسی این آمار خام بوده و نمود کاربردی پیدا نخواهد کرد در واحد مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات سعی خواهد شد تا با استفاده از ابزار فناوری اطلاعات شیوه های مدرن جمع آوری و تجمیع آمار پیاده شده با استفاده از پتانسیل های کارشناسی از آمار های جمع آوری شده تحلیل هایی که در رابطه با عملکرد و سمت و سوی سازمان ها دید واقعی را در اختیار مدیران قرار می دهد استخراج  و انتشار یابد این تحلیل ها می توانند بعنوان بازخورد های اصلاحی یا اطلاع رسانی مورد استفاده قرار گیرد. تدوین و انتشار آمار نامه های سالیانه شهرداری در این بخش مورد پییگری قرار خواهد گرفت. موارد ذیل بطور ویژه مورد نظر در این بخش می باشد.

 

1..  استقرار سیستم جمع آوری، تدوین و ارائه آمار تحت وب (فرابر)

2..  تشکیل کمیته کارشناسی تحلیل آمار و استخراج گزارشات کاربردی بمنظور استفاده های مدیریتی

3..  انتشار کتابچه های آماری و سالنامه های آماری و عملکردی شهرداری.

 

مدیریت مطالعات و پژوهش

مطالعات و پژوهش حلقه مفقوده راه کارهای حل مشکلات است هر یک از سازمان ها و واحدهای تابعه شهرداری به نسبت توان و سلایق مدیریتی و گرایش های موجود در این مقوله ورود نمئده اند اما در سیاری از مطالعات انجام موارد ذیل به چشم میخورد.

-          بسیاری از مطالعات امکان عملیاتی نمودن و پیاده سازی را ندارند.

-          بسیاری از مطالعات پس از تدوین و حتی تصویب در مراجع ذیصلاح مورد بی مهری قرار گرفته و فقط در قفسه ها بلا استفاده باقی مانده اند

-          تاریخ مصرف بسیاری از مطالعات گذشته و نیاز به بازبینی دارند

-          آرشیو دقیقی از مطالعات در دسترس نیست و مطالعات از کانالهای مختلف صورت گرفته است

-          اطلاع رسانی مطالعات انجام گرفته به مدیران جدید صورت نمی گیرد.

-          مطالعات در راستای برنامه سازمانی نیست و بوصرت موردی بوده و سلسله وار و جهت دار نیستند.

سعی خواهد شد در بخش مطالعات موارد ذکر شده ساماندهی شوند.

شاید بسیاری از افراد بین مطالعه و پژوهش تفاوتی قائل نباشند اما باید در نظر داشت که جایگاه پژوهش در تامین نداشته هاست در حالیکه مطالعه از داشته ها و یا آنچه که از داشته ها می توان استخراج نمود راهی بسوی حل مشکلات پیدا می کند پژوهش سخت تر از مطالع هاست. پژوهش ایجاد منابع اطلاعاتی می کند و مطالعه از پیوستن منابع اطلاعاتی مختلف بهره لازمه را می برد. پرداختن به مقوله پژوهش مانند ساختن و یا یافتن راههای جدید است.

برخی از مطالعات و پژوهش ها را در قالب پروژه های دانشجویی حمایت می کردند و از ظرفیت های دانشگاهی استان برای موضوعات پژوهشی استفاده خواهد شد.

موضوعات انتخابی برای پروژه های پژوهشی بر اساس نیازهای سازمانی ، یافتن راهکارهای رفع مشکلات، یافتن پتانسیلهای جدید موضوعات کاری جدید و ابتکاری خواهد بود موارد ذیل بطور ویژه مورد نظر در این بخش میباشد.

1)      تشکیل بانک اطلاعاتی و آرشیو پژوهش ها و مطالعات انجام شده بمنظور بهره برداری مدیران و کارشناسان از منابع ایجاد شده و جلوگیری از مواز کاری

2)      مدیریت مطالعات و پژوهش ها و کانالیزه کردن آنها حول محور معاونت برنامه ریزی شهرداری

3)      استفاده از ظرفیت های دانشگاهی و دانشجویی

 4)      تشکیل سه کمیته در حوزه مطالعات

5)      کمیته تدوین مطالعات

6)      کمیته انجام مطالعات

7)      کمیته ارزیابی مطالعات

 

مدیریت آموزش و بهبود روشها:

روش انجام فرایندها و کارها همیشه با تاثیر پذیری از ابزارها و توانائیهای فردی تغییر می کند و آنچه که موجب رشد و تعالی سازمانی و رضایت منتفعین از خدمات می گردد. مناسب بودن روش انجام و ساختار فرایندهااست به عبارت دیگر فرایندها در یک سازمان همدر بخش آموزش در دو محور آموزشهای درون سازمانی و برون سازمانی با ارائه تقویم آموزشی به شرح ذیل اقدام خواهد شد:

در بخش آموزشهای درون سازمانی آموشهای ضمن خدمت بر اساس نیاز سازمانی طرح و پیگیری خواهد شد. آموزشهای ضمن خدمت حلقه واسط آموزشهای کلاسیک و آموخته های تجربی خواهد بود در آموزشهای ضمن خدمت آشنایی کارکنان با مباحث و ابزارهای جدید ارایه خدمات که در قالب آموزشهای کلاسیک قابل ارایه نیستند صورت خواهد گرفت. نگرش آموزش موضعی بمنظور ارتقای یک بخش یا رفع ضعف در یک بخش مشخص در بخش آموزشهای ضمن خدمت به همراه آموزشهای کلی کارکنان قابل ملاحظه است.

. آموزش های برون سازمانی که در آن جامعه هدف خدمات گیرنده ه (مردم خواهند بود) در این بخش سعی خواهد شد تا از بسترهای مختلف ارائه آموزش نظیر آموزش الکترونیکی و از راه دور سمینارها دوره های آموزشی برنامه های سمعی بصری در جهت آموزشهای شهروندی ارتقای فرهنگی و همزیستی اقدام گردد. آموزشهای کلی و عمومی و آموزشهایی با برد طیف محدود و تخصصی از جمله برنامه های این بخش خواهد بود سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یکی از سازمان های موثر در این ماموریت خوهد بود.

شناسایی و ثبت علمی فرایندهای موجود در شهرداری بعنوان گام اول بهبود فرایندها

آمار بازدید
دی ان ان